สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
สินค้า > ปั๊มน้ำ > ปั๊มน้ำหลายใบพัดแรงส่งสูง

ปั๊มน้ำหลายใบพัดแรงส่งสูง รุ่น STAGE H20-40T

ปั๊มน้ำหลายใบพัดแรงส่งสูงขนาดท่อ : 2 x 2 นิ้วกำลัง : 5.3 hpกระแสไฟ 50Hz : 380ส่งสูงสุด : 53 เม......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำหลายใบพัดแรงส่งสูง รุ่น STAGE H20-30T

ปั๊มน้ำหลายใบพัดแรงส่งสูงขนาดท่อ : 2 x 2 นิ้วกำลัง : 4 hpกระแสไฟ 50Hz : 380ส่งสูงสุด : 39 เมตร......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำหลายใบพัดแรงส่งสูง รุ่น STAGE H16-40T

ปั๊มน้ำหลายใบพัดแรงส่งสูงขนาดท่อ : 2 x 2 นิ้วกำลัง : 4 hpกระแสไฟ 50Hz : 380ส่งสูงสุด : 52 เมตร......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำหลายใบพัดแรงส่งสูง รุ่น STAGE H16-30T

ปั๊มน้ำหลายใบพัดแรงส่งสูงขนาดท่อ : 2 x 2 นิ้วกำลัง : 3 hpกระแสไฟ 50Hz : 380ส่งสูงสุด : 39 เมตร......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำหลายใบพัดแรงส่งสูง รุ่น STAGE H16-30

ปั๊มน้ำหลายใบพัดแรงส่งสูงขนาดท่อ : 2 x 2 นิ้วกำลัง : 3 hpกระแสไฟ 50Hz : 220ส่งสูงสุด : 39 เมตร......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำหลายใบพัดแรงส่งสูง รุ่น STAGE H12-25T

ปั๊มน้ำหลายใบพัดแรงส่งสูงขนาดท่อ : 1 1/2 x 1 1/2 นิ้วกำลัง : 3 hpกระแสไฟ 50Hz : 380ส่งสูงสุด :......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำหลายใบพัดแรงส่งสูง รุ่น STAGE H12-25

ปั๊มน้ำหลายใบพัดแรงส่งสูงขนาดท่อ : 1 1/2 x 1 1/2 นิ้วกำลัง : 3 hpกระแสไฟ 50Hz : 220ส่งสูงสุด :......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำหลายใบพัดแรงส่งสูง รุ่น STAGE H12-20T

ปั๊มน้ำหลายใบพัดแรงส่งสูงขนาดท่อ : 1 1/2 x 1 1/2 นิ้วกำลัง : 2.5 hpกระแสไฟ 50Hz : 380ส่งสูงสุด......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำหลายใบพัดแรงส่งสูง รุ่น STAGE H12-20

ปั๊มน้ำหลายใบพัดแรงส่งสูงขนาดท่อ : 1 1/2 x 1 1/2 นิ้วกำลัง : 2.5 hpกระแสไฟ 50Hz : 220ส่งสูงสุด......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำหลายใบพัดแรงส่งสูง รุ่น STAGE H8-25T

ปั๊มน้ำหลายใบพัดแรงส่งสูงขนาดท่อ : 1 1/2 x 1 1/4 นิ้วกำลัง : 2 hpกระแสไฟ 50Hz : 380ส่งสูงสุด :......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำหลายใบพัดแรงส่งสูง รุ่น STAGE H8-25

ปั๊มน้ำหลายใบพัดแรงส่งสูงขนาดท่อ : 1 1/2 x 1 1/4 นิ้วกำลัง : 2 hpกระแสไฟ 50Hz : 220ส่งสูงสุด :......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำหลายใบพัดแรงส่งสูง รุ่น STAGE H8-20

ปั๊มน้ำหลายใบพัดแรงส่งสูงขนาดท่อ : 1 1/2 x 1 1/4 นิ้วกำลัง : 1.35 hpกระแสไฟ 50Hz : 220ส่งสูงสุ......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำหลายใบพัดแรงส่งสูง รุ่น STAGE H4-40T

ปั๊มน้ำหลายใบพัดแรงส่งสูงขนาดท่อ : 1 1/4 x 1 นิ้วกำลัง : 1 hpกระแสไฟ 50Hz : 380ส่งสูงสุด : 38 ......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำหลายใบพัดแรงส่งสูง รุ่น STAGE H4-40

ปั๊มน้ำหลายใบพัดแรงส่งสูงขนาดท่อ : 1 1/4 x 1 นิ้วกำลัง : 1 hpกระแสไฟ 50Hz : 220ส่งสูงสุด : 38 ......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำหลายใบพัดแรงส่งสูง รุ่น STAGE H2-40T

ปั๊มน้ำหลายใบพัดแรงส่งสูงขนาดท่อ : 1 x 1 นิ้วกำลัง : 0.75 hpกระแสไฟ 50Hz : 380ส่งสูงสุด : 38 เม......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำหลายใบพัดแรงส่งสูง รุ่น STAGE H2-40

ปั๊มน้ำหลายใบพัดแรงส่งสูงขนาดท่อ : 1 x 1 นิ้วกำลัง : 0.75 hpกระแสไฟ 50Hz : 220ส่งสูงสุด : 38 เม......

อ่านต่อ
ดาวน์โหลดรายการสินค้าทั้งหมด
view