สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
สินค้า > ปั๊มน้ำ > ปั๊มแช่บ่อบำบัดน้ำเสีย-สกปรก

ปั๊มแช่สำหรับน้ำเสียซาวาดะ รุ่น AQT-75SZ ขนาด 10 แรงม้า

ห้องปั๊มและใบพัดเป็นระบบแรงดูดสูง (Vortex) สามารถดูดและส่งน้ำที่มีสิ่งเจือปนขนาดใหญ่ที่มีขนาด 48 mm.......

อ่านต่อ

ปั๊มแช่สำหรับน้ำเสีย ซาวาดะ รุ่น AQT55SV กำลัง 5500 วัตต์ 7.5 แรงม้า

1.มอเตอร์ผ่านมาตรฐาน CE ทนทานประหยัดไฟ2.เสื้อมอเตอร์และแกเพลาผลิตจากสแตนเลสเกรด 304 ทนทานสูงไม่เป็นส......

อ่านต่อ

ปั๊มแช่สำหรับน้ำเสีย ซาวาดะ รุ่น AQT37SV กำลัง 3700 วัตต์ 5 แรงม้า

1.มอเตอร์ผ่านมาตรฐาน CE ทนทานประหยัดไฟ2.เสื้อมอเตอร์และแกเพลาผลิตจากสแตนเลสเกรด 304 ทนทานสูงไม่เป็นส......

อ่านต่อ

ปั๊มแช่สำหรับน้ำเสีย ซาวาดะ รุ่น AQT22SV กำลัง 2200 วัตต์ 3 แรงม้า

1.มอเตอร์ผ่านมาตรฐาน CE ทนทานประหยัดไฟ2.เสื้อมอเตอร์และแกเพลาผลิตจากสแตนเลสเกรด 304 ทนทานสูงไม่เป็นส......

อ่านต่อ

ปั๊มแช่สำหรับน้ำเสีย ซาวาดะ รุ่น AQT15SV กำลัง 1500 วัตต์ 2 แรงม้า

1.มอเตอร์ผ่านมาตรฐาน CE ทนทานประหยัดไฟ2.เสื้อมอเตอร์และแกเพลาผลิตจากสแตนเลสเกรด 304 ทนทานสูงไม่เป็นส......

อ่านต่อ

ปั๊มแช่สำหรับน้ำเสีย ซาวาดะ รุ่น AQT08SV กำลัง 750 วัตต์ 1 แรงม้า

1.มอเตอร์ผ่านมาตรฐาน CE ทนทานประหยัดไฟ2.เสื้อมอเตอร์และแกเพลาผลิตจากสแตนเลสเกรด 304 ทนทานสูงไม่เป็นส......

อ่านต่อ

ปั๊มแช่สำหรับน้ำเสีย ซาวาดะ รุ่น AQ1500SVA (AUTO)กำลัง 1500 วัตต์ 2 แรงม้า

1.มอเตอร์ผ่านมาตรฐาน CE ทนทานประหยัดไฟ2.เสื้อมอเตอร์และแกเพลาผลิตจากสแตนเลสเกรด 304 ทนทานสูงไม่เป็นส......

อ่านต่อ

ปั๊มแช่สำหรับน้ำเสีย ซาวาดะ รุ่น AQ1500SV กำลัง 1500 วัตต์ 2 แรงม้า

1.มอเตอร์ผ่านมาตรฐาน CE ทนทานประหยัดไฟ2.เสื้อมอเตอร์และแกเพลาผลิตจากสแตนเลสเกรด 304 ทนทานสูงไม่เป็นส......

อ่านต่อ

ปั๊มแช่สำหรับน้ำเสีย ซาวาดะ รุ่น AQ750SVA (AUTO)กำลัง 750 วัตต์ 1 แรงม้า

1.มอเตอร์ผ่านมาตรฐาน CE ทนทานประหยัดไฟ2.เสื้อมอเตอร์และแกเพลาผลิตจากสแตนเลสเกรด 304 ทนทานสูงไม่เป็นส......

อ่านต่อ

ปั๊มแช่สำหรับน้ำเสีย ซาวาดะ รุ่น AQ750SV กำลัง 750 วัตต์ 1 แรงม้า

1.มอเตอร์ผ่านมาตรฐาน CE ทนทานประหยัดไฟ2.เสื้อมอเตอร์และแกเพลาผลิตจากสแตนเลสเกรด 304 ทนทานสูงไม่เป็นส......

อ่านต่อ

ปั๊มแช่สำหรับน้ำเสีย ซาวาดะ รุ่น AQ400SVA (AUTO)กำลัง 400 วัตต์ 0.55 แรงม้า

1.มอเตอร์ผ่านมาตรฐาน CE ทนทานประหยัดไฟ2.เสื้อมอเตอร์และแกเพลาผลิตจากสแตนเลสเกรด 304 ทนทานสูงไม่เป็นส......

อ่านต่อ

ปั๊มแช่สำหรับน้ำเสีย ซาวาดะ รุ่น AQ400SV กำลัง 400 วัตต์ 0.55 แรงม้า

1.มอเตอร์ผ่านมาตรฐาน CE ทนทานประหยัดไฟ2.เสื้อมอเตอร์และแกเพลาผลิตจากสแตนเลสเกรด 304 ทนทานสูงไม่เป็นส......

อ่านต่อ

ปั๊มแช่สำหรับน้ำเสีย ซาวาดะ รุ่น AQ1500SA (AUTO)กำลัง 1500 วัตต์ 2 แรงม้า

1.มอเตอร์ผ่านมาตรฐาน CE ทนทานประหยัดไฟ2.เสื้อมอเตอร์และแกเพลาผลิตจากสแตนเลสเกรด 304 ทนทานสูงไม่เป็นส......

อ่านต่อ

ปั๊มแช่สำหรับน้ำเสีย ซาวาดะ รุ่น AQ1500S กำลัง 1500 วัตต์ 2 แรงม้า

1.มอเตอร์ผ่านมาตรฐาน CE ทนทานประหยัดไฟ2.เสื้อมอเตอร์และแกเพลาผลิตจากสแตนเลสเกรด 304 ทนทานสูงไม่เป็นส......

อ่านต่อ

ปั๊มแช่สำหรับน้ำเสีย ซาวาดะ รุ่น AQ750SA (AUTO)กำลัง 750 วัตต์ 1 แรงม้า

1.มอเตอร์ผ่านมาตรฐาน CE ทนทานประหยัดไฟ2.เสื้อมอเตอร์และแกเพลาผลิตจากสแตนเลสเกรด 304 ทนทานสูงไม่เป็นส......

อ่านต่อ

ปั๊มแช่สำหรับน้ำเสีย ซาวาดะ รุ่น AQ750S กำลัง 750 วัตต์ 1 แรงม้า

1.มอเตอร์ผ่านมาตรฐาน CE ทนทานประหยัดไฟ2.เสื้อมอเตอร์และแกเพลาผลิตจากสแตนเลสเกรด 304 ทนทานสูงไม่เป็นส......

อ่านต่อ

ปั๊มแช่สำหรับน้ำเสีย ซาวาดะ รุ่น AQ550SA (AUTO)กำลัง 550 วัตต์ 0.75 แรงม้า

1.มอเตอร์ผ่านมาตรฐาน CE ทนทานประหยัดไฟ2.เสื้อมอเตอร์และแกเพลาผลิตจากสแตนเลสเกรด 304 ทนทานสูงไม่เป็นส......

อ่านต่อ

ปั๊มแช่สำหรับน้ำเสีย ซาวาดะ รุ่น AQ550S กำลัง 550 วัตต์ 0.75 แรงม้า

1.มอเตอร์ผ่านมาตรฐาน CE ทนทานประหยัดไฟ2.เสื้อมอเตอร์และแกเพลาผลิตจากสแตนเลสเกรด 304 ทนทานสูงไม่เป็นส......

อ่านต่อ

ปั๊มแช่บ่อบำบัดน้ำเสีย-สกปรก รุ่น AQH-50 มอเตอร์ 550 กิโลวัตต์

1.มอเตอร์ผ่านมาตรฐาน CE ทนทานประหยัดไฟ2.เสื้อมอเตอร์ทำจาก อลูมิเนียม พร้อมผ่านกระบวนการพ่นสีเคลือบอี......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำสำหรับสูบน้ำทะเลและน้ำกร่อย รุ่น AQ2-22550PN

ปั๊มแช่สำหรับสูบน้ำทะเลและน้ำกร่อยหรือใช้กับระบบบ่อปลา กระชังปลา- ขนาดท่อ 2 นิ้ว- กำลังไฟฟ้า 400......

อ่านต่อ

ปั๊มแช่เอสป้า รุ่น Draincor 200 ขนาดมอเตอร์ 1250 วัตต์ 1.7 แรงม้า (ไฟ 2 สาย)

ปั๊มแช่ดูดน้ำเสียพร้อมระบบใบบดทำลาย (Grinder) ปั๊มคุณภาพสูง เสื้อปั๊มเหล็กหล่อทั้งตัว ( Monobloc ) แ......

อ่านต่อ

ปั๊มแช่เอสป้า รุ่น Draincor 180 ขนาดมอเตอร์ 1100 วัตต์ 1.5 แรงม้า(ไฟ 3 สาย)

ปั๊มแช่ดูดน้ำเสียพร้อมระบบใบบดทำลาย (Grinder) ปั๊มคุณภาพสูง เสื้อปั๊มเหล็กหล่อทั้งตัว ( Monobloc ) แ......

อ่านต่อ

ปั๊มแช่เอสป้า รุ่น Draincor 180MA ขนาดมอเตอร์ 1100 วัตต์ 1.5 แรงม้า (ไฟ 2 สาย)

ปั๊มคุณภาพสูง เสื้อปั๊มเหล็กหล่อทั้งตัว (Monobloc) แข็งแรงทนทาน แมคคานิคเคิลซิลซิลิคอน คาร์ไบน์ และ......

อ่านต่อ

ปั๊มแช่เอสป้า รุ่น Drainex 302 ขนาดมอเตอร์ 1100 วัตต์ 1.5 แรงม้า(ไฟ 3 สาย)

ปั๊มแช่ดูดน้ำเสียระบบ Vortex คุณภาพสูง ,เสื้อปั๊มผลิตจากเหล็กหล่อทั้งตัว (Monobloc) แข็งแรงทนทาน ,แม......

อ่านต่อ

ปั๊มแช่เอสป้า รุ่น Drainex 302MA ขนาดมอเตอร์ 1100 วัตต์ 1.5 แรงม้า(ไฟ 2 สาย)

ปั๊มแช่ดูดน้ำเสียระบบ Vortex คุณภาพสูง ,เสื้อปั๊มผลิตจากเหล็กหล่อทั้งตัว (Monobloc) แข็งแรงทนทาน ,แม......

อ่านต่อ

ปั๊มแช่เอสป้า รุ่น Drainex 202 ขนาดมอเตอร์ 1100 วัตต์ 1.5 แรงม้า(ไฟ 3 สาย)

ปั๊มแช่ดูดน้ำเสียระบบ Vortex คุณภาพสูง ,เสื้อปั๊มผลิตจากเหล็กหล่อทั้งตัว (Monobloc) แข็งแรงทนทาน ,แม......

อ่านต่อ

ปั๊มแช่เอสป้า รุ่น Drainex 202MA ขนาดมอเตอร์ 1100 วัตต์ 1.5 แรงม้า(ไฟ 2 สาย)

ปั๊มแช่ดูดน้ำเสียระบบ Vortex คุณภาพสูง ,เสื้อปั๊มผลิตจากเหล็กหล่อทั้งตัว (Monobloc) แข็งแรงทนทาน ,แม......

อ่านต่อ

ปั๊มแช่เอสป้า รุ่น Drainex 200 ขนาดมอเตอร์ 1100 วัตต์ 1.5 แรงม้า(ไฟ 3 สาย)

ปั๊มแช่ดูดน้ำเสียระบบ Vortex คุณภาพสูง ,เสื้อปั๊มผลิตจากเหล็กหล่อทั้งตัว (Monobloc) แข็งแรงทนทาน ,แม......

อ่านต่อ

ปั๊มแช่เอสป้า รุ่น Drainex 200MA ขนาดมอเตอร์ 1100 วัตต์ 1.5 แรงม้า(ไฟ 2 สาย)

ปั๊มแช่ดูดน้ำเสียระบบ Vortex คุณภาพสูง ,เสื้อปั๊มผลิตจากเหล็กหล่อทั้งตัว (Monobloc) แข็งแรงทนทาน ,แม......

อ่านต่อ

ปั๊มแช่เอสป้า รุ่น Drainex 150 ขนาดมอเตอร์ 750 วัตต์ 1 แรงม้า(ไฟ 3 สาย)

ปั๊มแช่ดูดน้ำเสียระบบ Vortex คุณภาพสูง ,เสื้อปั๊มผลิตจากเหล็กหล่อทั้งตัว (Monobloc) แข็งแรงทนทาน ,แม......

อ่านต่อ

ปั๊มแช่บ่อบำบัดน้ำเสีย-สกปรก รุ่น VIGILEX SS 1350M ขนาด 0.9 กิโลกรัม

ขนาดกำลัง : 0.9 กิโลวัตต์ขนาดแรงม้า : 1.2 แรงม้าMax.head : 12 mMax flow : 350 l/minDischarge : 1/2"ป......

อ่านต่อ

ปั๊มแช่บ่อบำบัดน้ำเสีย-สกปรก รุ่น VIGILEX SS 1100M ขนาด 0.75 กิโลวัตต์

ขนาดกำลัง : 0.75 กิโลวัตต์ขนาดแรงม้า : 1 แรงม้าMax.head : 12 mMax flow : 350 l/minDischarge : 1/2"ปั......

อ่านต่อ

ปั๊มแช่บ่อบำบัดน้ำเสีย-สกปรก รุ่น VIGILEX SS 850M ขนาด 0.37 กิโลวัตต์

ขนาดกำลัง : 0.37 กิโลวัตต์ขนาดแรงม้า : 0.5Max head : 12 m.Max flow : 350 l/minDischarge : 1/2"ปั๊มแช......

อ่านต่อ

ปั๊มแช่บ่อบำบัดน้ำเสีย-สกปรก รุ่น VIGILEX 600M มอเตอร์ 0.6 กิโลวัตต์

กำลังขนาด : 0.6 กิโลวัตต์ขนาดแรงม้า : 0.8 แรงม้าปั๊มแช่ดูดน้ำเสีย ระบบ Vortex สามารถสูบน้ำทะเล สูบน......

อ่านต่อ

ปั๊มแช่บ่อบำบัดน้ำเสีย-สกปรก รุ่น VIGILEX 300M มอเตอร์ 0.5 กิโลวัตต์

ขนาดมอเตอร์ : 0.5 กิโลวัตต์ขนาดแรงม้า : 0.67ปั๊มแช่ดูดน้ำเสีย ระบบ Vortex สามารถสูบน้ำทะเล สูบน้ำสระ......

อ่านต่อ

ปั๊มแช่สแตนเลส รุ่น AQ750SV ขนาด 3 นิ้ว

ขนาดท่อ : 3 นิ้วกำลังไฟฟ้า : 750 วัตต์กำลังแรงม้า : 1 hpกระแสไฟ : 220Vส่งสูงสุด : 9 เมตรปริมาณน้ำสูง......

อ่านต่อ

ปั๊มแช่สแตนเลส ระบบทำลายสิ่งปฏิกูล ซาวาดะ รุ่น AQGT-22 2200วัตต์ ขนาดท่อ 2"(ไฟ 3 สาย)

ปั๊มแช่สแตนเลสแบบติดตั้ง โดย SLIDE RAIL แบบถาวร- ขนาดท่อ 2 นิ้ว- กำลังไฟฟ้า 2200 วัตต์- กำลังแรง......

อ่านต่อ

ปั๊มแช่สแตนเลส ใบพัดเพิ่มระบบแรงดูด Vortex ซาวาดะ รุ่น AQ400SVA(AUTO) 400 วัตต์ ขนาดท่อ 2"

- ขนาดท่อ 2 นิ้ว- กำลังไฟฟ้า 400 วัตต์- กำลังแรงม้า 0.55 แรงม้า- กระแสไฟฟ้า 220V- ส่งสูงสุด 8......

อ่านต่อ

ปั๊มแช่สแตนเลสซาวาดะ รุ่น AQT22SK 2200 วัตต์ ขนาด 3 แรงม้า ขนาดท่อ 3 นิ้ว (ไฟ 3 สาย)

- ขนาดท่อ 3 นิ้ว- กำลังไฟฟ้า 2200 วัตต์- กำลังแรงม้า 380V- ส่งสูงสุด 21 เมตร- ปริมาณน้ำสูงสุด......

อ่านต่อ

ปั๊มแช่สแตนเลสซาวาดะ รุ่น AQT37SK 3700 วัตต์ ขนาด 5 แรงม้า ขนาดท่อ 4 นิ้ว (ไฟ 3 สาย)

- ขนาดท่อ 4 นิ้ว- กำลังไฟฟ้า 3700 วัตต์- กำลังแรงม้า 5 แรงม้า- กระแสไฟฟ้า 380V- ส่งสูงสุด 24......

อ่านต่อ

ปั๊มแช่สแตนเลสซาวาดะ รุ่น AQT15SK 1500 วัตต์ ขนาดท่อ3" (ไฟ 3 สาย)

- ขนาดท่อ 3 นิ้ว- กำลังไฟฟ้า 1500 วัตต์- กำลังแรงม้า 2 แรงม้า- กระแสไฟฟ้า 380V- ส่งสูงสุด ......

อ่านต่อ

ปั๊มแช่สแตนเลสซาวาดะ รุ่น AQ1500SK(A)1500 วัตต์ ขนาดท่อ3",4"

ปั๊มแช่สแตนเลสมีสวิทซ์ลูกลอยอัตโนมัติ- ขนาดท่อ 3,4 นิ้ว- กำลังไฟฟ้า 1500 วัตต์- กำลังแรงม้า 2 ......

อ่านต่อ

ปั๊มแช่สแตนเลสซาวาดะ รุ่น AQT8SK 750 วัตต์ ขนาดท่อ 2",3"

- ขนาดท่อ 2,3 นิ้ว- กำลังไฟฟ้า 750 วัตต์- กำลังแรงม้า 1 แรงม้า- กระแสไฟฟ้า 380V- ส่งสุงสุด 1......

อ่านต่อ

ปั๊มแช่สแตนเลสซาวาดะ รุ่น AQ750SK 750 วัตต์ ขนาดท่อ 2",3"

- ขนาดท่อ 2,3 นิ้ว- กำลังไฟฟ้า 750 วัตต์- กำลังแรงม้า 1 แรงม้า- กระแสไฟฟ้า 220V- ส่งสูงสุด 1......

อ่านต่อ

ปั๊มแช่ซาวาดะสำหรับน้ำเสีย รุ่น AQ3-22580S 750 วัตต์ ขนาดท่อ 3 นิ้ว

ปั๊มแช่สำหรับน้ำเสีย- ขนาดท่อ 3 นิ้ว- กำลัง 750 วัตต์- กระแสไฟฟ้า 220V- ส่งสูงสุด 16 เมตร- ป......

อ่านต่อ

ปั๊มแช่ซาวาดะสำหรับน้ำเสีย รุ่น AQ3-22580SA (AUTO) 750 วัตต์ ขนาดท่อ 3 นิ้ว

ปั๊มแช่สำหรับน้ำเสียมีสวิทซ์ลูกลอยอัตโนมัติ- ขนาดท่อ 3 นิ้ว- กำลังไฟ 750 วัตต์- กระแสไฟฟ้า 220......

อ่านต่อ

ปั๊มแช่ซาวาดะสำหรับน้ำเสีย รุ่น AQ2-22550SA (AUTO) 400 วัตต์ ขนาดท่อ 2 นิ้ว

ปั๊มน้ำสำหรับน้ำเสียมีสวิทซ์ลูกลอยอัตโนมัติ- ขนาดท่อ 2 นิ้ว- กำลัง 400 วัตต์- กระแสไฟฟ้า 220 V......

อ่านต่อ

ปั๊มแช่ซาวาดะสำหรับน้ำเสีย รุ่น AQ2-22550S 400 วัตต์ ขนาดท่อ 2 นิ้ว

ปั๊มแช่สำหรับน้ำเสีย- ขนาดท่อ 2 นิ้ว- กำลัง 400 วัตต์- กระแสไฟ 220 V- ส่งสูงสุด 13 เมตร- ปริมาณ......

อ่านต่อ
ดาวน์โหลดรายการสินค้าทั้งหมด
view