สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
สินค้า > ปั๊มน้ำ > ปั๊มน้ำสแตนเลสระบบสปริงเกอร์

ปั๊มน้ำสแตนเลสระบบสปริงเกอร์ รุ่น SBJ-100 มอเตอร์ 0.75 กิโลวัตต์

ขนาดท่อ : 1 นิ้ว x 1 นิ้วปริมาณน้ำ : 70 ลิตร/นาทีแรงดันน้ำสูงสุด : 46 เมตรอุณหภูมืน้ำที่ใช้ได้สูงสุด......

อ่านต่อ

ปั๊มแช่สแตนเลส รุ่น ACUARIA 17 5M ขนาดมอเตอร์ 900 วัตต์ 1.25 แรงม้า(ไฟ 2,3 สาย)

ปั้มแช่แรงดันสูงเหมาะกับงานหลายประเภท เช่น ตกแต่งสวนน้ำพุขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ สามารถส่งได้สูงส่งถ......

อ่านต่อ

ปั๊มแช่สแตนเลส รุ่น ACUARIA 07 6M ขนาดมอเตอร์ 900 วัตต์ 1.2 แรงม้า(ไฟ 2,3 สาย)

ปั๊มแช่แรงดันสูงเหมาะกับงานหลายประเภท เช่น ตกแต่งสวนน้ำพุขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ สามารถส่งได้สูงถึง ......

อ่านต่อ

ปั๊มแช่สแตนเลส รุ่น ACUARIA 07 5M ขนาดมอเตอร์ 750 วัตต์ 1 แรงม้า(ไฟ 2,3 สาย)

ปั๊มแช่แรงดันสูงเหมาะกับงานหลายประเภท เช่น ตกแต่งสวนน้ำพุขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ สามารถส่งได้สูงถึง ......

อ่านต่อ

ปั๊มแช่สแตนเลส รุ่น ACUARIA 07 4M ขนาดมอเตอร์ 500 วัตต์ 0.75 แรงม้า(ไฟ 2,3สาย)

ปั๊มแช่แรงดันสูงเหมาะกับงานหลายประเภท เช่น ตกแต่งสวนน้ำพุขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ สามารถส่งได้สูงสุดถ......

อ่านต่อ

ปั๊มแช่สแตนเลส รุ่น ACUARIA 07 3M ขนาดมอเตอร์ 370 วัตต์ 0.5 แรงม้า(ไฟ 2,3 สาย)

ปั๊มแช่แรงดันสูงเหมาะกับงานหลายประเภท เช่น งานตกแต่งสวน,น้ำพุขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ สามารถส่งสูงได้......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำสแตนเลส รุ่น Aspri 45 5 N ขนาดมอเตอร์ 3 แรงม้า 2000 วัตต์ (ไฟ 3 สาย)

- ขนาดมอเตอร์ 2000 วัตต์ - ขนาดมอเตอร์ 3 แรงม้า - แรงดันน้ำสูงสุด 61 เมตร - ......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำสแตนเลส รุ่น Aspri 45 4M N ขนาดมอเตอร์ 2 แรงม้า 1500 วัตต์ (ไฟ 2,3 สาย)

- ขนาดมอเตอร์ 1500 วัตต์ - ขนาดมอเตอร์ 2 แรงม้า - แรงดันน้ำสูงสุด 48 เมตร - ได้ปริม......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำสแตนเลส รุ่น Aspri 35 5N ขนาดมอเตอร์ 2 แรงม้า 1500 วัตต์ (ไฟ 3 สาย)

- ขนาดมอเตอร์ 1500 วัตต์ - ขนาดมอเตอร์ 2 แรงม้า - แรงดันน้ำสูงสุด 68 เมตร - ได้ปริมาณน้......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำสแตนเลส รุ่น Aspri 35 4M N ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า 1100 วัตต์ (ไฟ 2,3 สาย)

- ขนาดมอเตอร์ 1100 วัตต์ - ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า - แรงดันน้ำสุงสุด 54 เมตร - ได้ปริ......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำสแตนเลส รุ่น Aspri 35 3M N ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า 800 วัตต์ (ไฟ 2,3 สาย)

- ขนาดมอเตอร์ 800 วัตต์ - ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า - แรงดันน้ำสูงสุด 41 เมตร,ฃ - ได้ปร......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำสแตนเลส รุ่น Aspri 35 3M ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า 1100 วัตต์ (ไฟ 2,3 สาย)

- ขนาดกำลังไฟ 1100 วัตต์ - ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า - แรงดันน้ำสูงสุด 42 เมตร - ได้ปริมา......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำสแตนเลส รุ่น Tecnoself 25 5M ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า 1100 วัตต์ (ไฟ 2,3 สาย)

- ขนาดมอเตอร์ 1100 วัตต์ - ขนาดมอเตอร์ 1.5 รงม้า - แรงดันน้ำสูงสุด 56 เมตร - ได้ปริม......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำสแตนเลส รุ่น Tecnoself 25 4M ขนาดมอเตอร์ 1.25 แรงม้า 920 วัตต์ (ไฟ 2,3 สาย)

- ขนาดมอเตอร์ 920 วัตต์ - ขนาดมอเตอร์ 1.25 รงม้า - แรงดันน้ำสูงสุด 44 เมตร - ได้ปริ......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำสแตนเลส รุ่น Tecno 25 5M ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า 1100 วัตต์ (ไฟ 2,3 สาย)

- ขนาดมอเตอร์ 1100 วัตต์ - ขนาดมอเตอร์ 1.5 รงม้า - แรงดันน้ำสูงสุด 56 เมตร - ได้ปริ......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำสแตนเลส รุ่น Tecno 25 4M ขนาดมอเตอร์ 1.25 แรงม้า 920 วัตต์ (ไฟ 2,3 สาย)

- ขนาดมอเตอร์ 920 วัตต์ - ขนาดมอเตอร์ 1.25 รงม้า - แรงดันน้ำสูงสุด 43 เมตร - ได้ปริ......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำสแตสเลส รุ่น ASPRI 45 4M ขนาดมอเตอร์ 4 แรงม้า 3000 วัตต์ (ไฟ 2,3 สาย)

- ขนาดมอเตอร์ 3000 วัตต์ - ขนาดมอเตอร์ 4 แรงม้า - ระยะส่ง 61 เมตร ,ได้ปริมาณน้ำสูงสุด......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำสแตนเลส รุ่น ASPRI 45 4M ขนาดมอเตอร์ 4 แรงม้า 3000 วัตต์ (ไฟ 2,3 สาย)

- ขนาดมอเตอร์ 3000 วัตต์ - ขนาดมอเตอร์ 4 แรงม้า - ระยะส่ง 61 เมตร ,ได้ปริมาณน้ำสูงสุด......

อ่านต่อ

ปั๊มสแตนเลส รุ่น TECNORAIN 25 5M ขนาด 1.5 แรงม้า 1.1 กิโลวัตต์ (ไฟ 2,3 สาย)

- ขนาด 1.5 แรงม้า, 1.1 กิโลวัตต - ระยะส่ง 56 เมตร,ปริมาณน้ำสูงสุด 120 ลิตร/นาที - สามารถตั้งเว......

อ่านต่อ

ปั๊มสแตนเลส รุ่น TECNOTIMER 25 4M ขนาด 1.25 แรงม้า 1.1 กิโลวัตต์ (ไฟ 2,3 สาย)

- ขนาด 1.25 แรงม้า , 0.92 กิโลวัตต์ - ระยะส่ง 44 เมตร,ปริมาณน้ำสูงสุด 120 ลิตร/นาที - สามารถตั......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำสแตนเลส รุ่น TECNORAIN 25 4M ขนาด 1.25 แรงม้า 0.92 กิโลวัตต์ (ไฟ 2,3 สาย)

- ขนาด 0.92 กิโลวัตต์ , 1.5 แรงม้า - ระยะส่ง 44 เมตร ,ประมาณน้ำสูงสุด 120 ลิตร/นาที - สามา......

อ่านต่อ
ดาวน์โหลดรายการสินค้าทั้งหมด
view