สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
สินค้า > ปั๊มน้ำ > ปั๊มน้ำมัลติสเตสหลายใบพัด

ปั๊มน้ำมัลติสเตส รุ่น SBM 8-9x4 มอเตอร์ 1.5 กิโลวัตต์

ขนาดท่อ : 1 1/2 นิ้ว x 1 1/4 นิ้วส่งสูงสุด : 40 เมตรปริมาณน้ำสูงสุด : 300 ลิตร/นาทีอุณหภูมิน้ำที่ใช้......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำมัลติสเตสหลายใบพัด รุ่น ASPRI 45 5N กำลังไฟ 2000 วัตต์ ขนาดมอเตอร์ 3 แรงม้า (ไฟ 3 สาย)

- ขนาดกำลังไฟ 2000 วัตตื - ขนาดมอเตอร์ 3 แรงม้า - ระยะส่ง 61 เมตร,ได้ปริมาณน้ำสูงสุ......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำมัลติสเตสหลายใบพัด รุ่น ASPRI 45 4M N กำลังไฟ 1500 วัตต์ ขนาดมอเตอร์ 2 แรงม้า (ไฟ 2,3 สาย)

- ขนาดกำลังไฟ 1500 วัตต์ - ขนาดมอเตอร์ 2 แรงม้า - ระยะส่ง 48 เมตร,ได้ปริมาณน้ำสูงสุด 25......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำมัลติสเตสหลายใบพัด รุ่น ASPRI45 3M N กำลังไฟ 1100 วัตต์ ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า (ไฟ 2,3 สาย)

- ขนาดกำลังไฟ 1100 วัตต์ - ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า - ระยะส่ง 37 เมตร,ได้ปริมาณน้ำสูง......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำมัลติสเตสหลายใบพัด รุ่น ASPRI 35 5N กำลังไฟ 1500 วัตต์ ขนาดมอเตอร์ 2 แรงม้า (ไฟ 3 สาย)

- ขนาดกำลังไฟ 1500 วัตต์ - ขนาดมอเตอร์ 2 แรงม้า - ระยะส่ง 68 เมตร,ได้ปริมาณน้ำสูงสุด 150 ......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำมัลติสเตสหลายใบพัด รุ่น ASPRI 35 4M N กำลังไฟ 1100 วัตต์ ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า (ไฟ 2,3 สาย)

- ขนาดกำลังไฟ 1100 วัตต์ - ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า - ระยะส่ง 54 เมตร,ได้ปริมาณน้ำสูงสุด......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำมัลติสเตสหลายใบพัด รุ่น ASPRI 35 3M N กำลังไฟ 800 วัตต์ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า (ไฟ 2,3 สาย)

- ขนาดกำลังไฟ 800 วัตต์ - ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า - ระยะส่ง 41 เมตร,ได้ปริมาณน้ำสูงสุด 15......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำมัลติสเตสหลายใบพัด รุ่น ASPRI 45 5 กำลังไฟ 3400 วัตต์ ขนาดมอเตอร์ 4.5 แรงม้า (ไฟ 3 สาย)

- ขนาดกำลังไฟ 3400 วัตต์ - ขนาดมอเตอร์ 4.5 แรงม้า - ระยะส่ง 73.5 เมตร,ได้ปริมาณ......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำมัลติสเตสหลายใบพัด รุ่น ASPRI 45 4M ขนาดมอเตอร์ 4 แรงม้า 3000 วัตต์ (ไฟ 2,3 สาย)

- ขนาดมอเตอร์ 3000 วัตต์ - ขนาดมอเตอร์ 4 แรงม้า - ระยะส่ง 61 เมตร ,ได้ปริมาณน้ำสูงสุด......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำมัลติสเตสหลายใบพัด รุ่น ASPRI 45 3M กำลังไฟ 2200 วัตต์ ขนาดมอเตอร์ 3 แรงม้า (ไฟ 2,3 สาย)

- ขนาดกำลังไฟ 2200 วัตต์ - ขนาดมอเตอร์ 3 แรงม้า - ระยะส่ง 46 เมตร,ได้ปริมาณน้ำสูงสุด 2......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำมัลติสเตสหลายใบพัด รุ่น ASPRI 35 5 กำลังไฟ 2000 วัตต์ ขนาดมอเตอร์ 3 แรงม้า (ไฟ 3 สาย)

- ขนาดกำลังไฟ 2000 วัตต์ - ขนาดมอเตอร์ 3 แรงม้า - ระยะส่ง 70 เมตร,ได้ปริมาณน้ำสูงสุด 1......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำมัลติสเตสหลายใบพัด รุ่น ASPRI 35 4M กำลังไฟ 1500 วัตต์ ขนาดมอเตอร์ 2 แรงม้า (ไฟ 2,3 สาย)

- ขนาดกำลังไฟ 1500 วัตต์ - ขนาดมอเตอร์ 2 แรงม้า - ระยะส่ง 56 เมตร,ได้ปริมาณน้ำสูงสุด 17......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำมัลติสเตสหลายใบพัด รุ่น ASPRI 35 3M กำลังไฟ 1100 วัตต์ ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า (ไฟ 2,3 สาย)

- ขนาดกำลังไฟ 1100 วัตต์ - ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า - ระยะส่ง 42 เมตร,ได้ปริมาณน้ำสูงสุด 150......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำมัลติสเตสหลายใบพัด รุ่น MULTI 40 7 ขนาดมอเตอร์ 5.5 แรงม้า (ไฟ 3 สาย)

- กำลังไฟ 4000 วัตต์ - ขนาดมอเตอร์ 5.5 แรงม้า - ระยะส่ง 79 เมตร,ได้ปริมาณน้ำสูงสุด 350 ลิตร/นา......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำมัลติสเตสหลายใบพัด รุ่น MULTI 40 6 กำลังไฟ 3000 วัตต์ ขนาดมอเตอร์ 4 แรงม้า (ไฟ 3 สาย)

- กำลังไฟ 3000 วัตต์ - ขนาดมอเตอร์ 4 แรงม้า - ระยะส่ง 69 เมตร,ได้ปริมาณน้ำสูงสุด 350 ล......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำมัลติสเตสหลายใบพัด รุ่น MULTI 40 4 กำลังไฟ 2200 วัตต์ ขนาดมอเตอร์ 3 แรงม้า (ไฟ 3 สาย)

- กำลังไฟ 2200 วัตต์ - ขนาดมอเตอร์ 3 แรงม้า - ระยะส่ง 42 เมตร,ได้ปริมาณน้ำสูงสุด 350 ลิตร/นาที ......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำมัลติสเตสหลายใบพัด รุ่น MULTI 40 3M กำลังไฟ 1500 วัตต์ ขนาดมอเตอร์ 2 แรงม้า (ไฟ 2,3 สาย)

- กำลังมอเตอร์ 1500 วัตต์ - ขนาดมอเตอร์ 2 แรงม้า - ระยะส่ง 33 เมตร,ได้ปริมาณน้ำสูงสุด 350......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำมัลติสเตสหลายใบพัด รุ่น MULTI 30 10 มอเตอร์ 4000 วัตต์ ขนาดมอเตอร์ 5.5 แรงม้า (ไฟ 2,3 สาย)

- กำลังไฟมอเตอร์ 4000 วัตต์ - ขนาดมอเตอร์ 5.5 แรงม้า - ระยะส่ง 134 เมตร,ปริมาณน้ำสูงสุด175......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำมัลติสเตสหลายใบพัด รุ่น MULTI 30 6 กำลังไฟ 2200 วัตต์ ขนาดมอเตอร์ 3 แรงม้า (ไฟ 3 สาย)

- กำลังไฟขนาด 2200 วัตต์ - ขนาดมอเตอร์ 3 แรงม้า - ระยะส่ง 82 เมตร,ได้ปริมาณน้ำสูงสุด 175 ล......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำมัลติสเตสหลายใบพัด รุ่น MULTI 30 5M กำลังไฟ 1500 วัตต์ ขนาดมอเตอร์ 2 แรงม้า (ไฟ 2,3 สาย)

- กำลังไฟมอเตอร์ 1500 วัตต์ - ขนาดมอเตอร์ 2 แรงม้า - ระยะส่ง 65.4 เมตร,ได้ปริมาณน้ำสูงสุด1......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำมัลติสเตสหลายใบพัด รุ่น MULTI 30 4M กำลังไฟ 1100 วัตต์ ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า (ไฟ 2,3 สาย)

- กำลังไฟมอเตอร์ 1100 วัตต์ - ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า - ระยะส่ง 54 เมตร,ได้ปริมาณน้ำส......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำมัลติสเตสหลายใบพัด รุ่น MULTI 30 3M กำลังไฟ 750 วัตต์ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า (ไฟ 2,3 สาย)

- กำลังไฟมอเตอร์ 750 วัตต์ - ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า - ระยะส่ง 39 เมตร,ได้ปริมาณน้ำสูงสุ......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำมัลติสเตสหลายใบพัด รุ่น MULTI 20 4M กำลังไฟ 750 วัตต์ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า (ไฟ 2,3 สาย)

- กำลังไฟมอเตอร์ 750 วัตต์ - ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า - ระยะส่ง 52.7 เมตร,ได้ปริมาณน้ำสูงสุ......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำมัลติสเตส รุ่น TECNO SS 160-20M ขนาดมอเตอร์ 2.50 แรงม้า 1900 วัตต์ (ไฟ 2,3 สาย)

- ขนาดมอเตอร์ 1900 วัตต์ - ขนาดมอเตอร์ 2.50 แรงม้า - ระยะส่ง 24 เมตร,ได้ปริมาณน้ำสูงสุด ......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำมัลติสเตส รุ่น TECNO SS 80-40M ขนาดมอเตอร์ 1.80 แรงม้า 1400 วัตต์ (ไฟ 2,3 สาย)

- ขนาดมอเตอร์ 1400 วัตต์ - ขนาดมอเตอร์ 1.80 แรงม้า - ระยะส่ง 40.5 เมตร,ได้ปริมาณน้ำสูง......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำมัลติสเตส รุ่นTECNO SS 80-30M ขนาดมอเตอร์ 1.50 แรงม้า 1100 วัตต์ (ไฟ 2,3 สาย)

- ขนาดมอเตอร์ 1100 วัตต์ - ขนาดของมอเตอร์ 1.50 แรงม้า - ระยะส่ง 30 เมตร,ปริมาณน้ำสูงสุ......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำมัลติสเตส รุ่น TECNO SS 40-40M ขนาดมอเตอร์ 1.0 แรงม้า 750 วัตต์ (ไฟ 2,3 สาย)

- ขนาดมอเตอร์ 750 วัตต์ - ขนาดมอเตอร์ 1.0 แรงม้า - ระยะส่ง 38.5 เมตร,ได้ปริมาณน้ำสูงส......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำมัลติสเตส รุ่น TECNO SS 40-30M ขนาดมอเตอร์ 1.0 แรงม้า 750 วัตต์ (ไฟ 2,3 สาย)

- ขนาดมอเตอร์ 750 วัตต์ - ขนาดมอเตอร์ 1.0 แรงม้า - ระยะส่ง 29 เมตร,ได้ปริมาณน้ำสูงสุด 15......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำมัลติสเตส รุ่น TECNO SS 40-20M ขนาดมอเตอร์ 0.5 แรงม้า 370 วัตต์ (ไฟ 2,3 สาย)

- ขนาดมอเตอร์ 370 วัตต์ - ขนาดของมอเตอร์ 0.5 แรงม้า - ระยะส่ง 18.0 มเตร,ได้ปริมาณ......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำมัลติสเตส รุ่น TECNOSELF 25 5M ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า 1100 วัตต์ (ไฟ 2,3 สาย)

- ขนาดมอเตอร์ 1100 วัตต์ - ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า - ระยะส่ง 56 เมตร,ปริมาณน้ำสูงสุ......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำมัลติสเตส รุ่น TECNOSELF 25 4M ขนาดมอเตอร์ 1.25 แรงม้า 920 วัตต์ (ไฟ 2,3 สาย)

- ขนาดมอเตอร์ 920 วัตต์ - ขนาดของมอเตอร์ 1.25 แรงม้า - ระยะส่ง 44 เมตร,ปริมาณน้ำสูงสุ......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำมัลติสเตส รุ่น TECNOSELF25 3M กำลังไฟ750 วัตต์ ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า (ไฟ 2,3 สาย)

- กำลังไฟของมอเตอร์ 750 วัตต์ - ขนาดของมอเตอร์ 1 แรงม้า - ระยะส่ง 34 เมตร,ปริมาณน้......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำมัลติสเตส รุ่น TECNOSELF15 5M กำลังไฟ 660 วัตต์ ขนาดมอเตอร์ 0.9 แรงม้า (ไฟ 2,3 สาย)

- กำลังไฟของมอเตอร์ 660 วัตต์ - ขนาดของมอเตอร์ 0.9 แรงม้า - ระยะส่ง 51 เมตร,ได้ปริมา......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำมัลติสเตส รุ่น TECNOSELF15 2M กำลังไฟ 240 วัตต์ ขนาด 0.33 แรงม้า (ไฟ 2,3 สาย)

- ขนาดมอเตอร์ 240 วัตต์ - ขนาดมอเตอร์ 0.33 แรงม้า - ระยะส่ง 21 เมตร,ปริมาณน้ำสูงสุด 50 ล......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำมัลติสเตส รุ่น Tecno 05 4M 150 วัตต์ ขนาดมอเตอร์ 0.2 แรงม้า (ไฟ 2,3 สาย)

- ขนาดมอเตอร์ 150 วัตต์ - ขนาดมอเตอร์ 0.2 แรงม้า - ระยะส่ง 36.8 เมตร,ได้ปริมาณน้ำสูงส......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำมัลติสเตสหลายใบพัด รุ่น TECNO 05 2M 90 ขนาด 0.12 แรงม้า (ไฟ 2,3 สาย)

- ขนาดมอเตอร์ 90 วัตต์ - ขนาดมอเตอร์ 0.12 แรงม้า - ระยะส่ง 17.7 เมตร,ปริมาณน้ำสูงสุด 37.......

อ่านต่อ
ดาวน์โหลดรายการสินค้าทั้งหมด
view