สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
สินค้า > ปั๊มน้ำ > ปั๊มน้ำหอยโข่ง

ปั๊มน้ำหอยโข่งซาวาดะ รุ่น SSAF-80 ขนาดกำลัง 2 แรงม้า

- ขนาดมอเตอร์ 2 แรงม้า- ขนาดกระแสไฟมีทั้ง 2 สายและ 3 สาย- แรงดันน้ำสูงสุด 14 เมตร- ได้ปริมาณน้ำส......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำหอยโข่งซาวาดะ รุ่น SSAF-70 ขนาดกำลัง 1 แรงม้า

- ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า- ขนาดกระแสไฟมีทั้ง 2 สายและ 3 สาย- แรงดันน้ำสูงสุด 12 เมตร- ได้ปริมาณน้ำส......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำหอยโข่งซาวาดะ รุ่น SSAN-130

- มอเตอร์ 3 แรงม้า- ขนาดกระแสไฟ มีทั้ง 2 สาย และ 3 สาย- แรงดันน้ำสูงสุด 18.5 เมตร- ได้ปริมา......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำหอยโข่งซาวาดะ ยี่ห้อ SSAC190-2 ขนาดมอเตอร์ 2 แรง (ไฟ 2,3 สาย)

- ขนาดมอเตอร์ 2 แรงม้า- ขนาดกระแสไฟ 220/380 โวลต์ (ไฟ 2,3 สาย)- แรงดันน้ำสูงสุด 50 เมตร- ได้ปริ......

อ่านต่อ

ปั๊มน้ำหอยโข่งซาวาดะ รุ่น SSAC 180-2 ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า

- ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า- ขนาดกระแสไฟ 220 โวลต์ (ไฟ 2 สาย)- แรงดันน้ำสูงสุด 41 เมตร- ได้ปริมาณน้......

อ่านต่อ

ปั๊มหอยโข่งซาวาดะ รุ่นหัวเจ็ทสูบลึก SSJET-550A ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า (ไฟ 2 สาย,3 สาย)

- ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า- ขนาดกระแสไฟมีทั้ง 2 สายและ 3 สาย- แรงดันน้ำสูงสุด 48 เมตร- ได้ปริมาณน้ำส......

อ่านต่อ

ปั๊มหอยโข่งซาวาดะ รุ่น SAF-95 ขนาดมอเตอร์ 4 แรงม้า (ไฟ 3 สาย)

- ขนาดมอเตอร์ 4 แรงม้า- ขนาดกระแสไฟ 3 สาย- แรงดันน้ำสูงสุด 20 เมตร- ได้ปริมาณน้ำสูงสุด 1500 ลิตร......

อ่านต่อ

ปั๊มหอยโข่งซาวาดะ รุ่น SAF-80 ขนาดมอเตอร์ 2 แรงม้า (ไฟ 2 สาย,3 สาย)

- ขนาดมอเตอร์ 2 แรงม้า- ขนาดกระแสไฟมีทั้ง 2 สายและ 3 สาย- แรงดันน้ำสูงสุด 14 เมตร- ได้ปริมาณน้ำส......

อ่านต่อ

ปั๊มหอยโข่งซาวาดะ รุ่น SAF-70 ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า (ไฟ 2 สาย,3 สาย)

- ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า- ขนาดกระแสไฟมีทั้ง 2 สายและ 3 สาย- แรงดันน้ำสูงสุด 12 เมตร- ได้ปริมาณน้ำส......

อ่านต่อ

ปั๊มหอยโข่งซาวาดะ รุ่น SSAM40-160B ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า

- ขนาดมอเตอร์ 1.5 แงม้า- ขนาดกระแสไฟ 2 สาย- แรงดันน้ำสูงสุด 33 เมตร- ได้ปริมาณน้ำสูงสุด 220 ลิตร......

อ่านต่อ

ปั๊มหอยโข่งหน้าแปลนซาวาดะ รุ่น SAN-131A ขนาดมอเตอร์ 5.5 แรงม้า(ไฟ 3 สาย)

- ขนาดมอเตอร์ 5.5 แรงม้า- ขนาดกระแสไฟ 3 สาย- แรงดันน้ำสูงสุด 19.5 เมตร- ได้ปริมาณน้ำสูงสุด 1650 ......

อ่านต่อ

ปั๊มหอยโข่งหน้าแปลนซาวาดะ รุ่น SAN-128A ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า(ไฟ 2 สาย,3 สาย)

- มอเตอร์ 1 แรงม้า- ขนาดกระแสไฟ มีทั้ง 2 สาย และ 3 สาย- แรงดันน้ำสูงสุด 13.7 เมตร- ได้ปริมา......

อ่านต่อ

ปั๊มหอยโข่งหน้าแปลนซาวาดะ รุ่น SAN-130A ขนาดมอเตอร์ 3 แรงม้า (ไฟ 2 สาย,3 สาย)

- มอเตอร์ 3 แรงม้า- ขนาดกระแสไฟ มีทั้ง 2 สาย และ 3 สาย- แรงดันน้ำสูงสุด 18.5 เมตร- ได้ปริมา......

อ่านต่อ

ปั๊มหอยโข่งซาวาดะ รุ่น SSAH-80 ขนาดมอเตอร์ 3 แรงม้า (ไฟ 2 สาย ,3 สาย)

- ขนาดมอเตอร์ 3 แรงม้า- ขนาดกระแสไฟ 220/380 โวลต์ (ไฟ 2,3 สาย)- แรงดันน้ำสูงสุด 30 เมตร- ได้ปริม......

อ่านต่อ

ปั๊มหอยโข่งซาวาดะ รุ่น SSAH-70 ขนาดมอเตอร์ 2 แรงม้า (ไฟ 2 สาย,3 สาย)

- ขนาดมอเตอร์ 2 แรงม้า- ขนาดกระแสไฟ 220/380 โวลต์ (ไฟ 2,3 สาย)- แรงดันน้ำสูงสุด 25 เมตร- ได้ปริม......

อ่านต่อ

ปั๊มหอยโข่งซาวาดะ รุ่น SAC190-2 ขนาดมอเตอร์ 2 แรงม้า (ไฟ 2 สาย,3 สาย)

- ขนาดมอเตอร์ 2 แรงม้า- ขนาดกระแสไฟ 220/380 โวลต์ (ไฟ 2,3 สาย)- แรงดันน้ำสูงสุด 50 เมตร- ได้ปริ......

อ่านต่อ

ปั๊มหอยโข่งซาวาดะ รุ่น SSAC158-2 ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า (ไฟ 2 สาย,3 สาย)

- ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า- ขนาดกระแสไฟ 220/380 โวลต์ (ไฟ 2,3 สาย)- แรงดันน้ำสูงสุด 36 เมตร- ได้ปริม......

อ่านต่อ

ปั๊มหอยโข่งหน้าแปลนซาวาดะ รุ่น SSAN-129A ขนาดมอเตอร์ 2 แรงม้า (ไฟ 2 สาย,3 สาย)

- มอเตอร์ 2 แรงม้า- ขนาดกระแสไฟ มีทั้ง 2 สาย และ 3 สาย- แรงดันน้ำสูงสุด 22.5 เมตร- ได้ปริมา......

อ่านต่อ
ดาวน์โหลดรายการสินค้าทั้งหมด
view