สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ซาวาดะ จำกัด ได้รับเลือกให้รับฉลากประสิทธิภาพสูง สำหรับสินค้าประเภทเครื่องยนต์อเนกประสงค์ จากกระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 โดยมี นาย อำนวย ทองสถิต อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เป็นผู้มอบรางวัล และมี นาย เสนีย์ ผลละออ ผู้จัดการโรงงาน  บริษัท ซาวาดะ จำกัด เป็นผู้รับมอบรางวัล

บริษัท ซาวาดะ จำกัด ได้รับฉลากประสิทธิภาพสูงสำหรับสินค้าประเภทเครื่องยนต์อเนกประสงค์ จากกระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2556
โดยมี (จากซ้ายไปขวา) นาย อำนวย ทองสถิตย์ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นผู้มอบรางวัล และ นาย เสนีย์ ผลละออ
ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ซาวาดะ จำกัด เป็นผู้รับมอบรางวัล

view